David Wiberg Industries

David Wiberg är verksam inom scen- och bildkonst, arkitektur och illustration. David Wiberg är utbildad vid Chelsea College of Art and Design i London, Lunds tekniska högskola och Escuela Técnica Superior de Madrid.

Omläsningen, Sydsvenska Dagbladet

I en artikelserie i Sydsvenska Dagbladet läste författare och journalister om klassiker från det sista kvartsseklet av 1900-talet, för att se hur de stod sig idag. Illustrationerna nominerades i Svenska tecknares tävling Kolla! i kategorin bästa illustration/dagspress.