David Wiberg Industries

David Wiberg är verksam inom scen- och bildkonst, arkitektur och illustration. David Wiberg är utbildad vid Chelsea College of Art and Design i London, Lunds tekniska högskola och Escuela Técnica Superior de Madrid.

Arkitektur

Jag är utbildad arkitekt och har varit verksam som illustratör med inriktning på arkitektur sedan milennieskiftet. Jag har illustrerat åt flera stadsbyggnadskontor, arkitektkontor och byggföretag runtom i landet. Jag håller även föreläsninngar om min teknik och mitt sätt att arbeta med visionsbilder.